Liên hệ với chúng tôi

VIET NHAT JOINT STOCK COMPANY

PHONE: Northern: 0968.136.600
Central Coast: 0931.980.568
Southern: 0916.381.946

FACTORY IN HANOI: Dai Tu – Kim Chung – Hoai Duc – Ha Noi

FACTORY IN PHUTHO: Land 3 – Industrial area Thuy Van – Viet Tri City – Phu Tho.

FACTORY IN  SOUTHERN: 181 Ho Van Tang, Cay Da, Ward Tan Phu Trung, Cu Chi, Ho Chi Minh City

FACTORY IN CENTRAL COAST: Street No.3, Industrial area Hoa Khanh – Hoa Khanh Bac – Lien Chieu  –  Da Nang

EMAIL:  congtyvietnhat2011@gmail.com

WEBSITE: vietnhatco.com.vn – vatlieucachnhiet.vn – coolhouse.vn

Mời bạn điền vào mẫu thư liên lạc và gửi đi cho chúng tôi. Các chuyên viên tư vấn của chúng tôi sẽ trả lời bạn trong thời gian sớm nhất.