Trong giai đoạn đầu, Cách Nhiệt Việt Nhật chủ trương phát triển mạnh các mặt hàng tấm cách nhiệt, bao bì. Song song đó, Cách Nhiệt Việt Nhật sẽ từng bước hoàn thiện bộ máy để phát triển sang mảng Tấm Nhựa Thông Minh và Thạnh Nhựa UPVC.
 
1.    Tầm nhìn:
 
Trở thành một trong những Công ty lớn về lĩnh vực  vật liệu cách nhiệt, bao bì, Tấm Nhựa Thông Minh và Thạnh Nhựa UPVC hàng đầu tại Việt Nam.
 
2.    Sứ mệnh:
 
– Đối với thị trường: Cung cấp các sản phẩm – dịch vụ cao cấp với chất lượng, mang tính độc đáo và sáng tạo cao nhằm thỏa mãn tối đa nhu cầu khách hàng.
 
– Đối với nhân viên: Xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo; tạo điều kiện thu nhập cao và cơ hội phát triển công bằng cho tất cả nhân viên.
 
– Đối với xã hội: Hài hòa lợi ích doanh nghiệp với lợi ích xã hội; đóng góp tích cực vào các hoạt động hướng về cộng đồng, thể hiện tinh thần trách nhiệm công dân đối với đất nước.
 
3.  Giá trị cốt lõi:
 
– Coi trọng chữ Tín, chất lượng sản phẩm.
 
– Đầu tư bền vững, lấy khách hàng làm trung tâm.
 
– Coi trọng chất lượng sản phẩm.
 
– Tôn trọng sự khác biệt và năng lực sáng tạo, hiệu quả trong công việc.
 
– Tập thể đoàn kết, ứng xử nhân văn và đảm nhận nhiệm vụ khi có đủ khả năng