Nẹp nhựa U

Liên hệ

Nẹp Nhựa U dùng để kết hợp với tấm Lợp lấy Sáng khi thi công, nẹp U có tác dụng bịt đầu tấm nhựa, ngăn không cho nước vào trong khoang rỗng của tấm Lợp

  Hotline:   0916381946