VIỆT NHẬT IPT SƠ KẾT 6 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ ĐỀ RA CHIẾN LƯỢC 6 THÁNG CUỐI NĂM 2020- CHI NHÁNH MIỀN NAM

Sáng ngày 1/7, Công ty Việt Nhật IPT diễn ra cuộc họp sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai kế hoạch 6 tháng cuối năm  2020. Tổng giám đốc Ông Đinh Doãn Lởi đã chủ trì cuộc họp cùng với sự tham gia của ban lãnh đạo và toàn bộ nhân viên phòng kinh doanh.

Trong cuộc họp, Ông Đinh Doãn Lởi đánh giá cao những nỗ lực của phòng kinh doanh, mặc dù gặp phải nhiều khó khăn khi đối mặt với đại dịch Covid-19 nhưng toàn bộ công ty vẫn đạt được chỉ tiêu mà ban lãnh đạo đề ra. Cùng với đó là trả lời những câu hỏi của nhân viên về kinh doanh, chế độ một cách trực tiếp, thẳng thắn và thỏa đáng.

Để đạt được chỉ tiêu năm 2020 và những năm tiếp theo Tổng Giám đốc ông Đinh Doãn Lởi yêu cầu phòng kinh doanh tích cực, chủ động, linh hoạt bám sát thị trường để kịp thời báo cáo với ban lãnh đạo để đưa ra những phương án chính xác và nhanh nhất. Phòng kinh doanh khẳng định khi đứng trước khó khăn, thách thức sẽ tập trung trí tuệ, sức mạnh để đưa ra biện pháp giải quyết và không bàn lùi, không thay đổi mục tiêu mà ban lãnh đạo đưa ra.

Dưới đây là một số hình ảnh của cuộc họp: