Thăm quan mô hình doanh nghiệp của cựu học viên khóa CEO 10 – Ông Đinh Doãn Lởi sáng lập
02 Th 01

Thăm quan mô hình doanh nghiệp của cựu học viên khóa CEO 10 – Ông Đinh Doãn Lởi sáng lập

Công ty Cổ phần vật liệu cách nhiệt Việt Nhật được thành vào tháng 12/07/2011 với ngành, nghề kinh doanh chính là: sản xuất, phân phối và kinh doanh các mặt hàng vật liệu cách nhiệt, bao bì xốp, bao bì túi khí…Từ những ngày đầu còn nhiều khó...