Việt Nhật hân hạnh được đồng hành cùng Tổ chức YWAM Mercy Việt Nam.